Gå til indhold

Hvorfor skjuler Gud sig, hvis han ønsker, at vi skal tro på ham?

af den

Hvem kender ikke til ønsket om, at Gud vil træde frem fra sit skjul og vise sig tydeligt for os. Spørgsmålet kender vi altså, derimod ikke det endegyldige svar. Ikke desto mindre giver Bibelen os visse komponenter til et svar:

Engang var det nemlig anderledes. Og engang skal det igen blive anderledes. I begyndelsen levede Gud og mennesker (hvis vi tager skildringen i 1 Mos 1-3 bogstaveligt) harmonisk side om side. Da kunne Adam og Eva både se Gud, tale med ham og sikkert også røre ved ham. Men efter at de havde syndet mod Gud, blev de bange og skjulte sig for ham. Fra at være deres fortrolige blev Gud nu en trussel (1 Mos 3,8). Siden sender Gud dem som straf ud af Paradiset. Men sikkert også for at de ikke skal gå til i mødet med hans kærlighed og hellighed. I hvert fald får Moses, som er et af de mennesker, som har kendt Gud bedst og været tættest på ham, at vide, at han ikke måtte se Gud. Højst bagfra. Ellers ville han som synder dø i mødet med Guds frygtindgydende majestæt. (2 Mos 33,20 og Es 6,5 og Hebr 10,31). Syndefaldet ændrer altså markant relationen mellem Gud og mennesker.

Men en dag – ved Jesu genkomst – skal det igen blive anderledes. Da genoprettes forholdene fra Paradiset. Da træder Gud ifølge Bibelen endegyldigt ud af sit skjul og kommer os i møde. Da skal Gud og mennesker igen bo sammen som i Paradiset (Åb.21,3).

Og så er Gud måske alligevel ikke helt og holdent skjult. I alle tilfælde har kristne altid hævdet, at det ud fra historien og naturen er muligt at nå til en vis erkendelse af Gud – det, som man betegner som ”den naturlige åbenbaring”. Og der synes ihøj grad at være noget om snakken. I alle tilfælde har utallige mennesker til alle tider uafhængigt af, om de har læst Bibelen, anset det for nærliggende, at naturens skønhed og kompleksitet skyldes en guddommelig intelligens.

Men der er mere at sige. Nemlig at Gud på en måde ER trådt ud af sit skjul og HAR vist sig aldeles tydeligt. Det skete i mennesket Jesus af Nazareth. ”Den som har set mig, har set Faderen”, hævdede Jesus (Joh.14,9). Vi kristne peger derfor på, at alle, der ønsker at se Gud, skal rette opmærksomheden mod Jesus, som han er beskrevet i Det Nye Testamente. Jesus er nemlig ifølge kristen forståelse ”Guds væsens udtrykte billede’” (Hebr 1,3). Alt hvad vi behøver at vide om Gud, kan vi derfor lære at kende i mødet med Jesus. Det er derfor budskabet om ham skal forkyndes for alle folk. Ingen kommer til Gud uden ved Jesus (Joh.14,6).

Nøglen til at forstå, hvorfor Gud i sin majestæt er skjult for os synes altså at ligge i kontrasten mellem menneskets syndighed og Guds hellighed og kærlighed, der ikke kan forenes med synd. Og så fandt Gud i sin kærlighed alligevel en helt uhørt løsning, sådan at vi mennesker hverken behøver at leve i uvidenhed om Guds væsen og vilje eller for altid at forblive på afstand af Gud. Gud blev selv menneske i skikkelse af Jesus og møder os dermed i øjenhøjde.


Forfatter

Kurt Christensen
dr.theol., professor i religionsfilosofi på Menighedsfakultetet, centerleder for CKA