Gå til indhold

Om CKA

Center for Kristen Apologetik er et formidlings- og videnscenter. Apologetik kommer af det græske apologia ‘forsvar’ og er den internationale betegnelse for trosforsvar.

Formål
CKA vil i nutidens kulturelle kontekst søge at begrunde og forsvare den klassiske kristne tro. Vi ønsker at påvise, at den kristne tro er velunderbygget, positiv og virkelighedsnær, og at kristne derfor med frimodighed kan tro. Men vi vil også underkaste de forskellige argumenter imod kristendommen en kritisk analyse og udfordre samtiden til at tage seriøst stilling til den kristne tro. Kort sagt ønsker vi at være en platform for seriøse samtaler om kristen tro og øvrige livsopfattelser. Endelig vil CKA gennem forskning, undervisning og øvrig formidling søge at stimulere til apologetisk tænkning og praksis i Danmark.

CKA hører under Menighedsfakultetet i Aarhus. CKA ledes af Prof. theol. Kurt Christensen, samt yderligere to studerende og en række frivillige. CKA tilslutter sig Folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse, men har ressourcepersoner tilknyttet fra forskellige kirkesamfund.

Vil du have besøg af CKA?
CKA har en række ansatte og ressourcepersoner tilknyttet, som gerne holder foredrag eller debat om apologetik. Skriv til os på cka@teologi.dk eller book et foredrag.