Gå til indhold

Om CKA

Center for Kristen Apologetik (CKA) er et formidlings- og videnscenter. Apologetik, der kan oversættes ”trosforsvar”, er kirkens forsøg på at vise kristendommens legitimitet, relevans og intellektuelle robusthed.

Formål
CKA vil i nutidens kulturelle kontekst søge at begrunde og forsvare den klassiske kristne tro. Vi ønsker at påvise, at den kristne tro er velunderbygget, positiv og virkelighedsnær, og at kristne derfor med frimodighed kan tro. Men vi vil også underkaste de forskellige argumenter imod kristendommen en kritisk analyse og udfordre samtiden til at tage seriøst stilling til den kristne tro. Kort sagt ønsker vi at være en platform for seriøse samtaler om kristen tro og øvrige livsopfattelser. Endelig vil CKA gennem forskning, undervisning og øvrig formidling søge at stimulere til apologetisk tænkning og praksis i Danmark.

CKA hører under Menighedsfakultetet i Aarhus og ledes af teolog Emil B. Nielsen og en række frivillige. CKA tilslutter sig Folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse, men har ressourcepersoner tilknyttet fra forskellige kirkesamfund.

Vil du have besøg af CKA?
CKA har en række ansatte og ressourcepersoner tilknyttet, som gerne holder foredrag eller debat om apologetik. Skriv til os her eller gå ind og book et foredrag.