Gå til indhold

Om CKA

Center for Kristen Apologetik (CKA) er et formidlings- og videnscenter under Menighedsfakultetet (www.teologi.dk). Apologetik, der kan oversættes ”trosforsvar”, er kirkens forsøg på at vise kristendommens legitimitet, relevans og intellektuelle robusthed.

Formål

CKA’s formelle formål er at forske, uddanne og formidle inden for den apologetiske felt i en dansk kontekst. Vores vision er dobbelt. For det første ønsker vi at være en ressource for unge, der kæmper med tvivl og stiller svære spørgsmål. Gennem apologetisk undervisning formidler vi det bedste fra det apologetiske felt til unge (og andre), der stiller gode spørgsmål. Dernæst ønsker vi at skabe et varigt miljø for kristen og apologetisk tænkning. Kirken har brug for apologetiske specialister, der har viden og evne til at svare på de unges spørgsmål og blande sig i den offentlige debat.

Apologetik og videnskab

Som videnscenter er CKA først og fremmest forpligtet på sandheden. Apologetikken bliver utroværdig, hvis den reduceres til en kirkelig efterrationaliseringsviksomhed, hvor man tilpasser argumenterne til de svar man ønsker. Når det er sagt, så er det vores overbevisning, at det er intellektuelt forsvarligt at være kristen. Denne overbevisning deler vi med mange både nationale og internationale forskere, selvom der også findes forskere, der er uenige.

Organisation

CKA hører under Menighedsfakultetet i Aarhus og ledes af ph.d. Emil Børty Nielsen og en række frivillige. CKA tilslutter sig Folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse, men har ressourcepersoner tilknyttet fra forskellige kirkesamfund.

Vil du have besøg af CKA?
CKA har en række ansatte og ressourcepersoner tilknyttet, som gerne holder foredrag eller debat om apologetik. Skriv til os her eller gå ind og book et foredrag.