Kan den kristne tro virkelig forsvares?

Fire foredragsaftener ved prof. Kurt Christensen om 9 indvendinger mod den kristne tro og 3 gode grunde for den kristne tro.

af den

Alle videoerne kan findes her.

Lydoptagelser og handout kan findes her.

URL: https://apologetik.dk/resource/kan-den-kristne-tro-virkelig-forsvares/