Foredragsrække om C. S. Lewis

Seks foredrag om C. S. Lewis af Kurt Christensen, Henrik Højlund, Anders Lundbeck Rasmussen og Hans Hauge.

af den

Kurt Christensen: C.S. Lewis’ liv og forfatterskab, første del, MF 3/10 2012
Kurt Christensen: C.S. Lewis’ liv og forfatterskab, anden del, MF 3/10 2012

Kurt Christensen: Lidelsens problem – teori og virkelighed, første del, MF 10/9 2012
Kurt Christensen: Lidelsens problem – teori og virkelighed, anden del, MF 10/9 2012

Kurt Christensen: C.S. Lewis som kristen apologet, første del, MF 17/9 2012
Kurt Christensen: C.S. Lewis som kristen apologet, anden del, MF 17/9 2012

Henrik Højlund: Narnia-serien som eventyr og kristen forkyndelse, første del, MF 24/9 2012
Henrik Højlund: Narnia-serien som eventyr og kristen forkyndelse, anden del, MF 24/9 2012

Anders Lundbeck Rasmussen: C.S. Lewis og Tolkien, første del, MF 1/10 2012
Anders Lundbeck Rasmussen: C.S. Lewis og Tolkien, anden del, MF 1/10 2012

Hans Hauge: C.S. Lewis som litteraturforsker, 1. del, MF 8/10 2012
Hans Hauge: C.S. Lewis som litteraturforsker, 2. del, MF 8/10 2012

URL: https://apologetik.dk/resource/foredragsraekke-om-c-s-lewis/