Gå til indhold

Trosforsvar i den første kirke

Foredrag ved Klaus Vibe

Denne aften kommer Klaus Vibe ph.d., cand.theol. på Menighedsfakultetet. Han vil udfolde, hvilken position de første kristne havde i Romerriget, og hvordan de agerede under disse forudsætninger. Klaus fokuserer særligt på brevet til Diognet, som er et af de vigtigste skrifter fra de apostolske fædre. Derudover vil han forholde sig til, hvad vi kan lære fra oldkirken i dag.

Det foregår på Menighedsfakultetet, d. 11 februar klokken 19:30- ca 22:00.
Det koster 50 kr at deltage, 25 kr for studerende. Der vil være pause midt i foredraget.

Aftenen er et led i en foredragsrække som fortsætter de følgende to mandage:
18. Februar: Et kristent syn på kønsdebatten – v. Jacob Munk
25. Februar: Hvad skal vi lige tænke om fortabelsen? – v. Kristoffer Hjorth Kruse

Oplysninger