Gå til indhold

Konference om naturlig teologi

Center for Kristen Apologetik (CKA) vil gerne indbyde til en arbejdskonference om naturlig teologi fredag 23. okt. kl. 9.00-17.00. Målet med konferencen er at styrke arbejdet med kristen apologetik og filosofi i Danmark. Konferencens målgruppe er teologer, filosoffer, undervisere, studerende og lignende der arbejder seriøst med kristen apologetik og filosofi. Vores håb er, at konferencen kan være en støtte for dem, der allerede arbejder med forskellige emner inden for naturlig teologi, og sætte gang i nye projekter inden for emnet. Vi ønsker, at konferencen ikke blot skal bestå af en række foredrag, men kan fremme arbejdet inden for området. Vi vil derfor gerne invitere studerende og akademikere til at bidrage til konferencen ved at holde en arbejds-session.

 

Arbejds-sessions

Hvis man gerne vil holde en arbejds-session på konferencen skal man senest 1. okt. sende et abstract på 2-300 ord til Kurt Christensen (kch@teologi.dk), der fortæller om emne og fremgangsmåde. Man skal dernæst 2 uger inden konferencen sende et paper af 4-10 siders længde, som vil blive videresendt til de andre deltagere. Arbejds-sessionen vil bestå af 20 min. oplæg og 25 min. diskussion. Håbet er, at oplægsholderen kan modtage værdifuldt feedback, der kan fremme vedkommendes arbejde.

 

Program

Spor 1Spor 2*
9.15-10.00ForedragNaturlig teologi
10.15-11.00Arbejdssession
11.15-12.00Arbejdssession
12.00-12.15Tidebøn
12.15-13.15Frokost
13.15-14.00ForedragNaturlig teologi
14.15-15.00Arbejdssession
15.15-16.00Arbejdssession
16.15-17.00Arbejdssession

*Antallet af spor afhænger af, hvor mange der ønsker at bidrage til konferencen.

 

Artikler om naturlig teologi

CKA og DTTK (Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke) planlægger at udgive et temanummer af DTTK i løbet af 2016 med fokus på naturlig teologi. Vores håb er, at nogle af projekterne på konferencen har kvalitet til at blive viderearbejdet til artikler i DTTK-temanummeret.

 

Praktisk

Sted: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

Pris: 150 (inkl. kaffe, rundstykker, frokost)

Tilmelding og spørgsmål: cka@teologi.dk

Oplysninger