Gå til indhold

Kan man tro uden at være overbevist? | Aarhus

Et forsvar for kristen agnosticisme

Onsdag den 1. november inviterer CKA til en aften med emnet “Kan man tro uden at være overbevist?” ved Emil Børty Nielsen, som skriver sådan her:

“Agnosticisme er ofte blevet fremstillet som en anti-kristen position. Kristne TROR på den kristne Gud. Ja, nogen mener endda, at de VED, at deres tro er sand. Betyder det, at man så ikke kan være kristen, hvis ikke man føler sig overbevist om den kristne tros sandhed? I dette foredrag skal vi se på tro, tvivl, fornuft, følelser og agnosticisme og hvordan de hænger sammen med det levede erfarede liv.”

Se mere på Facebook-begivenheden her.

OPLÆGSHOLDER
Emil Børty Nielsen, PhD i teologi, leder af Center for Kristen Apologetik, Postdoc på KU.

STED
Menighedsfakultetet 75, 8200 Aarhus N.

PRIS
50 kr. Betaling i døren via MobilePay, kontant eller dankort. Ingen forhåndstilmelding.

ONLINE-DELTAGELSE (gratis)
Det er muligt at deltage online via følgende link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyYjQzYWQtMzZhZC00MWUyLTk5NzYtN2NlNjgyMmJkODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3927f91-cda1-4696-af89-8c9f1ceffa91%22%2c%22Oid%22%3a%222c3f0a48-187d-49bd-9ba1-96af30ecc163%22%7d

Oplysninger