Gå til indhold

Fra tradition til transformation | Aarhus

Postmodernistisk etik som med- og modspiller for kristen tro og moral

Onsdag den 8. november inviterer CKA til en aften med emnet “Fra tradition til transformation” ved Michael Agerbo Mørch, som skriver sådan her:

“Mange hævder, at det postmoderne opløser etikkens grundlag og gør, at alt er tilladt, når de store fortællinger afvises. Men i praksis har postmoderne kulturer en stærk moralsk fornemmelse, selvom den er mere dynamisk end i moderne kulturer. I dette foredrag skal vi nysgerrigt undersøge, hvad kristne kan lære af postmodernismens accentforskydning fra etisk tradition til transformation. Udover foredraget vil der være god mulighed for at stille spørgsmål og diskutere.”

Se mere på Facebook-begivenheden her.

OPLÆGSHOLDER
Michael Agerbo Mørch, PhD i teologi og adjunkt på Dansk Bibel-Institut.

STED
Menighedsfakultetet 75, 8200 Aarhus N.

PRIS
50 kr. Betaling i døren via MobilePay, kontant eller dankort. Ingen forhåndstilmelding.

ONLINE-DELTAGELSE (gratis)
Det er muligt at deltage online via følgende link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyYjQzYWQtMzZhZC00MWUyLTk5NzYtN2NlNjgyMmJkODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3927f91-cda1-4696-af89-8c9f1ceffa91%22%2c%22Oid%22%3a%222c3f0a48-187d-49bd-9ba1-96af30ecc163%22%7d

Oplysninger