Gå til indhold

Forstandens discipelskab | Aarhus

Trosvandringer med hovedet koldt og hjertet varmt

Onsdag den 15. november inviterer CKA til en aften om “Forstandens discipelskab” med David Jakobsen, Kurt Christensen og Emil Børty Nielsen.

Enhver kristen er kaldet til at bruge hovedet. Det kaldes forstandens discipelskab. Alligevel har nogen et særligt kald til det akademiske arbejde og til at stille svære spørgsmål. Ved dette CKA-arrangement har vi inviteret tre generationer af kristne tænkere, så vi kan lære af deres erfaringer og livshistorier. Hvordan vokser man i forstand? Hvordan udvikler man en specifik kristen forstand i kontrast til en sekulær? Hvilke farer indeholder forstandens arbejde? Alle interesserede er velkomne. Vi håber på mange gode spørgsmål fra tilhørerne.

Se mere på Facebook-begivenheden her.

OPLÆGSHOLDERE
David Jakobsen, lektor på Aalborg Universitet.
Kurt Christensen, professor emeritus på Menighedsfakultetet.
Emil Børty Nielsen, leder af Center for Kristen Apologetik, Postdoc på KU.

STED
Menighedsfakultetet 75, 8200 Aarhus N.

PRIS
50 kr. Betaling i døren via MobilePay, kontant eller dankort. Ingen forhåndstilmelding.

ONLINE-DELTAGELSE (gratis)
Det er muligt at deltage online via følgende link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyYjQzYWQtMzZhZC00MWUyLTk5NzYtN2NlNjgyMmJkODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3927f91-cda1-4696-af89-8c9f1ceffa91%22%2c%22Oid%22%3a%222c3f0a48-187d-49bd-9ba1-96af30ecc163%22%7d

Oplysninger