Gå til indhold

Den Tredje Tvivl | Aarhus

Giver det stadig mening at tro?

Onsdag den 25. oktober inviterer CKA til en aften om “Den tredje tvivl” med Leif Andersen, som skriver:

“Tvivlens landskab har ændret sig. Og den er blevet mere fundamental. Man kunne kalde den gode gamle anfægtelse for den første tvivl: Er nu min tro i orden? Den anden tvivl er den moderne religionskritik: Er kristendommen sand, og findes der overhovedet en Gud? Den tredje tvivl er den senmoderne: Er ethvert menneskes livssyn ikke blot en historisk tilfældighed, siden jeg jo er en social konstruktion? Hvis jeg havde haft en anden historie, havde jeg måske været muslim eller ateist. Denne tredje tvivl kan ikke mødes på helt samme måde som de to andre.”

Se mere på Facebook-begivenheden her.

OPLÆGSHOLDER
Leif Andersen, cand.theol., lektor emeritus på Menighedsfakultetet og forfatter, bl.a. til bogen “Den Tredje Tvivl”.

STED
Menighedsfakultetet 75, 8200 Aarhus N.

PRIS
50 kr. Betaling i døren via MobilePay, kontant eller dankort. Ingen forhåndstilmelding.

ONLINE-DELTAGELSE (gratis)
Det er muligt at deltage online via følgende link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIyYjQzYWQtMzZhZC00MWUyLTk5NzYtN2NlNjgyMmJkODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3927f91-cda1-4696-af89-8c9f1ceffa91%22%2c%22Oid%22%3a%222c3f0a48-187d-49bd-9ba1-96af30ecc163%22%7d

Oplysninger