Gå til indhold

Aarhus: “Romantisk teologi”: Gud, fantasi og det overnaturlige hos C. S. Lewis og John Milbank.

Foredrag om eventyret som nøglen til virkeligheden ved Cand.theol. Julius S. B. Holst.

Center for Kristen Apologetik vil gerne invitere til fire foredragsaftener med fire unge nyuddannede teologer. Foredragene tager udgangspunkt i én bacheloropgave og tre specialeafhandlinger. De fire foredrag omhandler alle, på en eller anden måde, spørgsmålet, om den kristne tro er en gyldig livsmulighed i dag. Dette er således en glimrende mulighed for at lære mere om nogle spændende og udfordrende emner, der er blevet arbejdet intenst med.

Grundlæggeren af den omdiskuterede teologiske retning Radical Orthodoxy, den anglikanske teolog John Milbank, betragter sig som arvtager til den tradition af litterære tænkere fra George MacDonald, G.K. Chesterton til C.S. Lewis og de øvrige ”Inklings”, for hvem eventyr og det fantastiske på én gang var nøglen til deres syn på virkeligheden og grundlaget for deres hævdelse af ortodoks teologi. Denne kombination af ortodoksi og det fantastiske udgør, hvad Milbank kalder ”Christian romanticism”.

Tilmeld dig gerne her en uge før foredraget.
Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis)

Oplysninger