Gå til indhold

Aarhus: Det moralske gudsargument: Kan etikken klare sig uden Gud?

Foredrag om det moralske gudsargument ved Cand.theol. Emil Nielsen

Center for Kristen Apologetik vil gerne invitere til fire foredragsaftener med fire unge nyuddannede teologer. Foredragene tager udgangspunkt i én bacheloropgave og tre specialeafhandlinger. De fire foredrag omhandler alle, på en eller anden måde, spørgsmålet, om den kristne tro er en gyldig livsmulighed i dag. Dette er således en glimrende mulighed for at lære mere om nogle spændende og udfordrende emner, der er blevet arbejdet intenst med.

Mange filosoffer og teologer har i tidens løb forsøgt at vise Guds eksistens ud fra fænomenet etik. Store teologer og filosoffer som Anselm, Aquinas, Kant, Newman, Sidgwick og Rashdall, har antydet eller fremstillet sådanne argumenter på skrift. Vi skal i dette foredrag se på fem forskellige typer af moralske argumenter og overveje og diskutere, om de er overbevisende.

Tilmeld dig gerne her en uge før foredraget.
Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis)

Oplysninger