Gå til indhold

Hvad betyder apologetik?

Apologetik kommer af græsk ‘apologia’, som i antikken blev brugt i retspraksis om den forsvarstale, der blev fremført, når en person var blevet anklaget. Et eksempel finder vi i Apostlenes Gerninger kapitel 22 i Ny Testamente, hvor Paulus forsvarer sig over for jødernes anklager. Senere er apologetik blevet den internationale betegnelse for især kristent trosforsvar. Derfor har vi valgt at kalde centret for ”Center for Kristen Apologetik”.