Gå til indhold

Center for Kristen Apologetik & Ateistisk Selskab indgår samarbejde omkring foredrag på gymmnasiale uddannelser

Da både AS og CKA mener, at religionsdebatten ikke kan negligeres, så ønsker vi sammen at udfordre skabe debat på landets gymnasiale uddannelser.

af den

Koncept:
Religionsdebatten raser pt. kraftigere end den længe har gjort. Ateistisk Selskab har formået at få et stadigt stigende antal til at melde sig ud af folkekirken, og mange præster råber vagt i gevær. Men, hvad ikke har fået lov til at fylde særlig meget i medierne, er spørgsmålet ”giver det mening at tro på Gud?”. Her berører vi et spørgsmål, som fortsat er en del af dannelsen af et individ i nutidens samfund. Hvad vedkommende ender med at svare på det spørgsmål vil i mange tilfælde sætte afgørende spor. Derfor vil vi gerne tilbyde jer en debat, hvor AS og CKA hver sender en debattør, og de to debattanter vil så give henholdsvis deres grund til at tro på en Gud og deres grund til at afvise denne hypotese. På denne måde får eleverne en førstehåndsoplevelse af, hvordan sådan en debat kan foregå, og de får lov til at komme i kontakt med, hvad de faktisk selv mener om spørgsmålet. I får altså mulighed for at vise jeres elever, to forskellige tolkninger af verden, og hvordan det kan afføde forskellige fortolkninger af livssyn.

Program:
Debatten vil bestå af tre dele. Først får de to debattører hver en runde til at give argumenter for deres synspunkt. Der vil være sat et kvarter af til hver debattør her. Efterfølgende får de i anden del mulighed for at give kritik til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Det er der sat 10 minutter af til. Afslutningsvist får salen lov til at stille spørgsmål. Alt efter hvad der fungerer for jer, så vil vi bruge den praksis. Vores erfaring er, at det fungerer bedst, hvis eleverne kan spørge over eksempelvis sms. Det er der sat 30 minutter af til.

Skitseret:
2×15 min. med argumenter for eget verdensbillede
2×10 min. med modargumenter og svar til modparten
30 minutters spørgsmål fra salen

Relevans:
Vi mener, at det er relevant for gymnasieelever, da de har en alder, hvor de skal lære at tænke kritisk og rationelt. Her er det afgørende, at de formår at forholde sig til, hvorvidt de skal tro på en religion. Derfor mener vi, at vores produkt er meget relevant i gymnasieregi. Endvidere vil det også kunne bruges i religions undervisningen, hvor vi mener, at det har stor værdi at have en førstehåndsoplevelse af argumenterne for kristendommen og ateismen.

Praktisk:
Vi stiller med to debattører, men vi forventer at i stiller med en moderator. Dvs. en som styrer, at tiden bliver overholdt af debattørerne. Derudover skal moderatoren sætte scenen for debatten. Vi forventer selvfølgelig at moderatoren forholder sig passivt til problemstillingen, uanset hvilket synspunkt vedkommende måtte have. Vi bruger en af jeres lærere som moderator, fordi vi så kan tilbyde arrangementet billigere for jer. Prisen er nemlig kun 5000 kr + kørselsgodtgørelse.

Hvem er vi?
Center for Kristen Apologetik (CKA) er et videns- og formidlingscenter under Menighedsfakultetet. CKA’s kristendomsopfattelse er dermed evangelisk-luthersk, men har ressourcepersoner tilknyttet fra såvel folkekirkelige organisationer og institutioner som andre kirkesamfund. CKA ledes af professor Kurt Christensen og har flere studerende tilknyttet, der deltager i daglige opgaver.

Ateistisk Selskab er en interesseorganisation, der arbejder for at udbrede kendskabet til ateisme og fremme religionsfrihed og lighed i Danmark. På længere sigt er et mål for AS at adskille kirke og stat. Organisationen har eksisteret siden 2002 og ledes i dag af Anders Stjernholm.

Kontakt Kristoffer Hjorth Kruse på kristofferkruse20@gmail.com, hvis det har interesse.