Gå til indhold

Nyt projekt i CKA

af den

CKA lancerer nyt projekt for at styrke formidlingen af apologetik.

CKA vil gerne bidrage til at flere får kendskab til de centrale apologetiske emner. Derfor lancerer vi i efteråret en serie af videoforedrag. Oplæggene holdes alle af personer, der er tilknyttet CKA og beskæftiger sig med apologetik. Meningen er, at disse oplæg vil kunne ses i lokale kristne grupper.

Videoerne varer ca. 30 minutter. Både under og efter oplæggene vil der blive sat tid af til samtale ud fra nogle spørgsmål, som oplægsholderen har formuleret. Det er derfor vores håb, at videoerne vil kunne sætte rammen for en god og spændende aften i de lokale grupper.

Emnerne er:

Intro til Apologetik
Emil Børty, cand theol

Lidelsens problem
Kristoffer Kruse, BA theol

Argumenter for Guds eksistens
Patrick Rørkjær, stud. Phil.

Evolution og skabelse
Kurt Christensen, Prof theol

Evangeliernes troværdighed og Jesu opstandelse
Mathias Laursen, stud theol

Videoerne lanceres i efteråret som et test, og gøres kun tilgængeligt for nogle få grupper. Hvis din gruppe kunne tænke sig at prøve bruge oplæggene i efteråret, så kontakt os endelig på: cka@teologi.dk